AVARSYS NEDİR?
AVARSYS Nedir?
AVARSYS, şehir havuzlarının , tarım sulama alanlarının, park sulama alanlarının, şehir aydınlatma armatürlerinin, su kuyularının, gösteri havuzlarının durumlarının uzaktan kontrol edilebildiği, proje tipine göre farklı sensörler kullanılarak çevre şartlarının kontrol edilebildiği ve bu şartlara tepkiler verebilen, uzaktan yönetilebilir, dünyanın her yerinden erişilebilir, global bir yönetim sisteminin adıdır. AVARSYS, her çeşit proje tipine ve büyüklüğüne göre, sahaya yerleştirilen bir veya birden fazla kontrol panosu yardımı ile sahadan veri toplar ve sahadaki enstrumanları kontrol ve kumanda eder. Topladığı verileri global bir veriyolu ile bulut sistemine iletir. AVARSYS kullanıcıları, dünyanın herhangi bir yerinden, kendileri için oluşturulmuş kullanıcı hesapları ile, PC, tablet yada akıllı telefonlarını kullanarak, bulut sistemine bağlanırlar ve kendi projelerini yönetebilirler. AVARSYS, proje tiplerine göre, kullanıcılara, kontrol edilecek proje sahasına gitmeden, saha hakkında bilgi toplayabildikleri ve sahadaki enstrumanları kontrol edebildikleri, gerçek zamanlı çalışan, kullanımı kolay bir arayüz sunar. Bu arayüz ile dilerlerse sistemi bulundukları yerden kontrol ve kumanda edebilirler, dilerlersede arayüz içerisinde yazacakları çeşitli senaryoları sahada uygulayabilirler. Bu senaryolar yardımı ile herbir sistem, kendisi için belirlenmiş kurallar içerisinde çalışmasına devam edebilir. Sistem içerisindeki hata yönetim sistemi ile sahadaki enstrumanlarda oluşabilecek arızalar, kullanıcılara kısa mesaj ile anlık bildirilir. Sahadaki sensörler yardımı ile, sistemin sensörlerden gelen verilere göre çalışması sağlanabilir.
AVARSYS ÜRÜNLERİ
AVARSYS
POOL
AVARSYS-Pool sistemi, şehir havuzlarının kontrol edilebildiği bir otomasyon sistemidir. Bu sistem ile, havuzlarda çalışan motorların durumu takip edilebilir. Havuzlar içerisindeki su seviye sensorleri ile havuzdaki su seviyesinin maksimum ve minimum seviyeleri takip edilebilir. Ayrıca sahadaki rüzgar sensörü yardımı ile, rüzgar şiddetinin fazla olduğu durumlarda, havuz fıskiyelerinin suyu dışarı atmamaları için sistem kendisini otomatik olarak kapatır. Sahanın Elektrik durumu sistemden takip edilebilir. Havuzun doldurma ve boşaltma vanaları, sensörlere bağlı olarak otomatik çalışması sağlanabilir. Ayrıca sistem ile havuzdaki aydınlatma armatürleri kontrol edilebilir.Tum sistem, senaryolara bağlı olarak otomatik çalışması sağlanabilir. Sahadaki enstrumanlarda oluşan arızalar ve sensör sınır aşımları kullanıcıya SMS ile bildirilir.
AVARSYS
LIGHT
AVARSYS-Light sistemi, şehir içinde yada dışındaki tüm aydınlatma armatürlerinin kontrol edilebildiği bir otomasyon sistemidir. Bu sistem ile, aydınlatma şiddeti ayarlanabilen tüm aydınlatma armatürleri durumları izlenebilir. Aydınlatma şiddetleri ayarlanabilir. Armatürlerin bozulması durumunda, kullanıcılar, bunu sistemden görebildikleri gibi, SMS yolu ile de durum raporu kullanıcılara iletilir. Kullanıcının oluşturacağı senaryolar ile sistemin tamamen otomatik olarak çalışması sağlanabilir. Güneş aydınlatması sensorler yardımı ile takip edilerek,aydınlatmanın yeterli olduğu durumlarda istenirse, sistemin otomatik kapanması sağlanabilir. Sahanın Elektrik durumu sistemden takip edilebilir. Olası kesintiler kullanıcıya SMS yolu ile bildirilir.
AVARSYS
GARDEN
AVARSYS-Garden/Agriculture sistemi, tüm parkların çim sulamaları ve tarımsal alanların sulamaları için geliştirilmiş bir otomasyon sistemidir. Bu sistem ile sulanacak alanlarının büyüklüğüne göre,sahaya yerleştirilecek, bir yada daha fazla kontrol panosu ile saha kontrol edilebilir. Kontrol panosuna bağlı rüzgar, nem, yağmur sensörleri ile çevre şartları kontrol edilerek, sistemin bu sensörlere bağlı çalışması sağlanabilir. Çim Sulama işlemi, oluşturulacak senaryolar yardımı ile, otomatik olarak çalıştırılabilir. Sahadaki Elektrik Durumu ve sahada kullanılan su miktarı takip edilebilir.
AVARSYS
SHOW POOL
AVARSYS-Show Pool sistemi, gösteri havuzlarının kontrol edilebildiği bir otomasyon sistemidir. Aydındatma armatürleri ile ışığa ve fıskiyeler yardımı ile suya ritmik hareketler yaptırılabilir. Havuzlar içerisindeki su seviye sensorleri ile havuzdaki su seviyesinin maksimum ve minimum seviyeleri takip edilebilir. Maksimum ve minimum seviyelerin aşılması durumunda, kullanıcılar, sistem tarafından uyarılır. Ayrıca sahadaki rüzgar sensörü yardımı ile, rüzgar şiddetinin fazla olduğu durumlarda, havuz fıskiyelerinin suyu dışarı atmamamaları için sistem kendisini otomatik olarak kapatır. Sahanın Elektrik durumu sistemden takip edilebilir. Havuzun doldurma ve boşaltma vanaları, sensörlere bağlı olarak otomatik çalışması sağlanabilir.Sistem içerisindeki enstrumanlarda oluşan arızalar ve sensör sınır aşımları kullanıcıya SMS ile bildirilir.
: Akademi Mah. Gürbulut Sok. Teknokent Binası No:67 Selçuklu/KONYA
: info @ avarsys.com.tr
: (0332) 233 88 28

Akıllı Havuz Sistemleri

Akıllı Aydınlatma Sistemleri

Akıllı Park Sulama Sistemleri

Akıllı Tarımsal Sulama Sistemleri

Uzaktan kontrol edilebilir havuz otomasyon sistemleri

Uzaktan kontrol edilebilir aydınlatma otomasyon sistemleri

Uzaktan kontrol edilebilir tarımsal sulama otomasyon sistemleri

Uzaktan kontrol edilebilir çim sulama otomasyon sistemleri